אסופת צילומי חרקים

חיפוש לפי שם מדעי

חלוקה לפי מזיקים

חלוקה לפי נושא

Blattodea

תִּיקָנָאִים (שם מדעי: Blattodea Wattenwyl, 1882) היא סדרה הכוללת את התיקנים (Blattaria) והטרמיטים (Isoptera). מינים בה בעלי מחזור חיים של גלגול חסר. התיקנים מתאפיינים בגוף שטוח, וגבית החזה גדולה המכסה את הראש. הראש נוטה מטה ולו שני מחושים ארוכים מרובי פרקים. הנקבות מייצרות תיק אשר לתוכו הן מטילות את הביצים. הטרמיטים מתאפיינים בחיים חברתיים בהם מתמיינים הפרטים לכתות בעלות תפקוד ומופע שונים. כנפיים מופיעות רק במתרבים הראשוניים ארוכות מהגוף ושוות בגודלן. בישראל תוארו 8 משפחות של תיקנים ו- 4 משפחות של טרמיטים (אוסף PHTCenter).

רשימת משפחות

Blaberidae
תִּיקָנִי עֲנָק
Giant cockroaches, Blaberids

משפחה, השייכת לתיקנים, בה נכללים רוב מיני התיקנים הגדולים והיא השנייה בגודלה בסדרה. המין היחיד בה המצוי בישראל הוא מין פולש, תיקן החממות. במרבית המינים מתקיימת הדגרת פנים בה תיק הביצים הוא בעל דופן דקה ומתפתח בתוך כיס הדגרה פנימי. מספר מינים בה נחשבים למזיקים.

Blaberidae
תִּיקָנִי עֲנָק
Giant cockroaches, Blaberids

משפחה, השייכת לתיקנים, בה נכללים רוב מיני התיקנים הגדולים והיא השנייה בגודלה בסדרה. המין היחיד בה המצוי בישראל הוא מין פולש, תיקן החממות. במרבית המינים מתקיימת הדגרת פנים בה תיק הביצים הוא בעל דופן דקה ומתפתח בתוך כיס הדגרה פנימי. מספר מינים בה נחשבים למזיקים.

Blattidae
תִּיקָנִיִּים
Cockroach

משפחה, השייכת לתיקנים, הנחשבת לבין העתיקות במשפחות החרקים בעלי הכנפיים המצטיינת ביכולות להסתגלות לסביבות מחייה שונות. המינים בה ניזונים על רוב סוגי המזונות אורגאניים כולל התאמה לאילו הקיימים בסביבות המחייה שיצר האדם. כ- 40 מינים מלווים את מגורי האדם ומזונו. קשר זה הפך חלק מהם גם למזיקים תברואיים חשובים לאדם.

Blattidae
תִּיקָנִיִּים
Cockroach

משפחה, השייכת לתיקנים, הנחשבת לבין העתיקות במשפחות החרקים בעלי הכנפיים המצטיינת ביכולות להסתגלות לסביבות מחייה שונות. המינים בה ניזונים על רוב סוגי המזונות אורגאניים כולל התאמה לאילו הקיימים בסביבות המחייה שיצר האדם. כ- 40 מינים מלווים את מגורי האדם ומזונו. קשר זה הפך חלק מהם גם למזיקים תברואיים חשובים לאדם.

Corydiidae
תִּיקָנְחוֹלִיִּים
Sand cockroaches

משפחה, השייכת לתיקנים, בה המינים בעלי שונות גדולה בין הזוויגים. הזכר שטוח, מכונף ובעל עיניים מפותחות. הנקבות לרוב חסרות כנפיים, בעלות גוף ממקומר ועיניהן קטנות. על השוקיים קוצים מפותחים. התיקנים מתחפרים בקרקע חולית ופעילים בלילה.

Corydiidae
תִּיקָנְחוֹלִיִּים
Sand cockroaches

משפחה, השייכת לתיקנים, בה המינים בעלי שונות גדולה בין הזוויגים. הזכר שטוח, מכונף ובעל עיניים מפותחות. הנקבות לרוב חסרות כנפיים, בעלות גוף ממקומר ועיניהן קטנות. על השוקיים קוצים מפותחים. התיקנים מתחפרים בקרקע חולית ופעילים בלילה.

Ectobiidae
בְּלַטֶּלִידִיִּים
Wood cockroaches, German Cockroach Family

משפחה, השייכת לתיקנים, בה נכללים רוב המינים הקטנים של התיקנים. כנפי החפייה (Tegmina) וכנפי התעופה מפותחות. כנפי החפייה מבריקות עם מעט שערות או ללא שערות. החלק התחתון של כנפי התעופה מקופל כמניפה. במשפחה מספר מינים הנחשבים כמזיקים תברואיים חשובים במגורים ומפעלים.

Ectobiidae
בְּלַטֶּלִידִיִּים
Wood cockroaches, German Cockroach Family

משפחה, השייכת לתיקנים, בה נכללים רוב המינים הקטנים של התיקנים. כנפי החפייה (Tegmina) וכנפי התעופה מפותחות. כנפי החפייה מבריקות עם מעט שערות או ללא שערות. החלק התחתון של כנפי התעופה מקופל כמניפה. במשפחה מספר מינים הנחשבים כמזיקים תברואיים חשובים במגורים ומפעלים.

Hodotermitidae
טַרְמִיטִי קָצִיר
Harvester termites

משפחה המתאפיינת בכך שכל בני הכתות בה הם בעלי עיניים מורכבות מפותחות והחלק הפנימי של הלסתות בחיילים משונן. הפועלים קוטפים עשבים, עלים, קליפות עץ וזרדים רכים על פני השטח אותם הם נושאים בחזרה לאחסון בקן תת-קרקעי. איסוף המזון מתבצע בדרך כלל בשעות הלילה אבל גם באור יום הודות לכך שחלק מהפועלים בעלי פיגמנטציה כהה.

Hodotermitidae
טַרְמִיטִי קָצִיר
Harvester termites

משפחה המתאפיינת בכך שכל בני הכתות בה הם בעלי עיניים מורכבות מפותחות והחלק הפנימי של הלסתות בחיילים משונן. הפועלים קוטפים עשבים, עלים, קליפות עץ וזרדים רכים על פני השטח אותם הם נושאים בחזרה לאחסון בקן תת-קרקעי. איסוף המזון מתבצע בדרך כלל בשעות הלילה אבל גם באור יום הודות לכך שחלק מהפועלים בעלי פיגמנטציה כהה.

Kalotermitidae
טֶרְמִיטֵי עֵץ
Drywood termites
טרמיטי-העץ היא משפחה בה המינים נחשבים כקבוצת "הטרמיטים הירודים". הקן מתפתח ופעיל בתוך העץ המשמש לו כמקור המזון ללא צורך בקשר עם הקרקע. לא קיים מבנה קן מורכב והקן נע בתוך התעלות וחדרים המשמשים אותו כמקום ההזנה והמחסה.
Kalotermitidae
טֶרְמִיטֵי עֵץ
Drywood termites
טרמיטי-העץ היא משפחה בה המינים נחשבים כקבוצת "הטרמיטים הירודים". הקן מתפתח ופעיל בתוך העץ המשמש לו כמקור המזון ללא צורך בקשר עם הקרקע. לא קיים מבנה קן מורכב והקן נע בתוך התעלות וחדרים המשמשים אותו כמקום ההזנה והמחסה.
Rhinotermitidae
טֶרְמִיטֵי קַרְקַע
Subterranean termites
טרמיטי-הקרקע היא משפחה המתאפיינת בפתח הפרשה מצחי עגול על גבי הראש, גבית חזה קדמי שטוחה. המינים בה נחשבים כקבוצת ביניים בין "הטרמיטים הירודים" ל"טרמיטים המפותחים". הקינים מתפתחים בקרקע ומספר הפרטים בקן גדול.
Rhinotermitidae
טֶרְמִיטֵי קַרְקַע
Subterranean termites
טרמיטי-הקרקע היא משפחה המתאפיינת בפתח הפרשה מצחי עגול על גבי הראש, גבית חזה קדמי שטוחה. המינים בה נחשבים כקבוצת ביניים בין "הטרמיטים הירודים" ל"טרמיטים המפותחים". הקינים מתפתחים בקרקע ומספר הפרטים בקן גדול.
Termitidae
טֶרְמִיטִיִּים
Higher termites

משפחת הטרמיטים היא הגדולה והמפותחת בתת סידרה זו והמינים בה מתוארים כ"טרמיטים המפותחים". בני כת החיילים והפועלים חסרי עיניים, וגבית החזה הקדמי דמוית אוכף. הקן מתפתח בקרקע. מספר הפרטים בקן יכול להגיע למאות אלפים.

Termitidae
טֶרְמִיטִיִּים
Higher termites

משפחת הטרמיטים היא הגדולה והמפותחת בתת סידרה זו והמינים בה מתוארים כ"טרמיטים המפותחים". בני כת החיילים והפועלים חסרי עיניים, וגבית החזה הקדמי דמוית אוכף. הקן מתפתח בקרקע. מספר הפרטים בקן יכול להגיע למאות אלפים.

חיפוש     

חיפוש לפי שם מדעי

חיפוש פופלרי

חרקים נפוצים