אסופת צילומי חרקים

חיפוש לפי שם מדעי

חלוקה לפי מזיקים

חלוקה לפי נושא

Hymenoptera

דְּבוֹרָאִים (שם מדעי: Hymenoptera) היא סדרה עשירה במינים הכוללת את הנמלים, הצרעות והדבורים. בעולם תוארו כ- 140 אלף מינים. למינים בה מחזור חיים של גלגול מלא המתאפיינים בדרך כלל בשני זוגות כנפים קרומיות כאשר הכנפיים הקדמיות גדולות מהאחוריות והן נצמדות לגב בזמן מנוחה. גפי הפה מלקקות ומוצצות או נושכות. עיניהם גדולות ומורכבות, בדרך כלל יש גם 3 עיניות. המחושים בעל מספר רב של פרקים. חלק מהמינים המשתייכים לסדרה זו בעלי ארגון חברתי מפותח ביותר המתאפיין בשיתוף פעולה בגידול הצאצאים באופן בו בקן אחד משותף חיים ביחד צאצאים של מספר דורות. הפרטים בקן  מתחלקים לכתות בעלות תפקוד שונה ובהן פרטים מתרבים הנקראים מלכים/מלכות, פרטים שאינם מתרבים הנקראים עמלות או חילות. מערכת חברתית זו הנקראת מערכת אאוסוציאליות הנבדלת ממערכות חברתיות אחרות בעולם החיי בכך שהפרטים המשתייכים לכת אחת מאבדים את יכולתם לבצע ההתנהגויות שמבוצעות על ידי הפרטים המשתייכים לכתות האחרות. ההתרבות בדְּבוֹרָאִים היא הפלואידית בה הזכרים הם הפלואידים (בעלי עותק אחד מכל כרומוזום) המתפתחים מביצים לא מופרות, בעוד שהנקבות מתפתחות מביצים מופרות והן דיפלואידיות (בעלות שני עותקים מכל כרומוזום). הסדרה מתחלקת לשתי תת-סדרות: דבוראים שנציים (Apocrita) שגופם משונץ בין הפרק הראשון והשני של הבטן כך שמתהווה צורה של גבעול דק, ודבוראים אל-שנציים (Symphyta) להם אין השנצה בבטן.

רשימת משפחות

Bethylidae
חַדְבִּטְנִיִּים
Flat Wasps

משפחה של דבוראי־עוקץ בה מיני טורפים ומינים פרזיטואידים שגודלם קטן עד בינוני. במינים רבים הנקבות בעלות דמיון לנמלים והן חסרות כנפיים. המינים תוקפים זחלי פרפריים או זחלי חיפושיות עץ ובהם גם חרקים המזיקים לגידולים חקלאיים ולכן הם נחשבים כחרקים מועילים.

Bethylidae
חַדְבִּטְנִיִּים
Flat Wasps

משפחה של דבוראי־עוקץ בה מיני טורפים ומינים פרזיטואידים שגודלם קטן עד בינוני. במינים רבים הנקבות בעלות דמיון לנמלים והן חסרות כנפיים. המינים תוקפים זחלי פרפריים או זחלי חיפושיות עץ ובהם גם חרקים המזיקים לגידולים חקלאיים ולכן הם נחשבים כחרקים מועילים.

Formicidae
נְמָלִיִּים
Ants

משפחה בה רוב המינים בעלי מבנה חברתי מפותח המתאפיין בחלוקת עבודה בין הפרטים החיים בקן אחד למספר כתות והפועלים כאורגניזם על. אחת המשפחות הנפוצות בעולם ומעריכים כי היא מהווה עד- 30 אחוז מהביומסה של כול בעלי החיים היבשתיים. רוב המינים אוכלי כול אבל יש מינים בעלי התמחויות ייחודיות. מספר מינים החודרים למגורי האדם נחשבים למזיקים.

Formicidae
נְמָלִיִּים
Ants

משפחה בה רוב המינים בעלי מבנה חברתי מפותח המתאפיין בחלוקת עבודה בין הפרטים החיים בקן אחד למספר כתות והפועלים כאורגניזם על. אחת המשפחות הנפוצות בעולם ומעריכים כי היא מהווה עד- 30 אחוז מהביומסה של כול בעלי החיים היבשתיים. רוב המינים אוכלי כול אבל יש מינים בעלי התמחויות ייחודיות. מספר מינים החודרים למגורי האדם נחשבים למזיקים.

Scoliidae
פִּגְיוֹנָאִיִּים
Scoliid wasps

משפחה של דבוראי־עוקץ יחידאיות בה המינים פרזיטואידים. המינים בדרך כלל בעלי גוף שחור שעליו לפעמים דגם צהוב או כתום. הבוגרים ברובם ניזונים על צוף פרחים. הנקבות תוקפות בדרך כלל דרני חיפושיות ממשפחת הזיבליתיים ומטילות אליהם את ביציהן. צרעות אילו נחשבות כחרקים מועילים ומשמשים במלחמה ביולוגית.

Scoliidae
פִּגְיוֹנָאִיִּים
Scoliid wasps

משפחה של דבוראי־עוקץ יחידאיות בה המינים פרזיטואידים. המינים בדרך כלל בעלי גוף שחור שעליו לפעמים דגם צהוב או כתום. הבוגרים ברובם ניזונים על צוף פרחים. הנקבות תוקפות בדרך כלל דרני חיפושיות ממשפחת הזיבליתיים ומטילות אליהם את ביציהן. צרעות אילו נחשבות כחרקים מועילים ומשמשים במלחמה ביולוגית.

Sphecidae
צִּרְחוֹלִיתִיִּים
Thread-waisted wasps

משפחה של דבוראי־עוקץ יחידאיות בה הנקבות חופרות את הקינים באדמה או משתמשות בבוץ לבנית קינים במקומות מוגבהים. הבוגרים ברובם ניזונים על צוף פרחים או על המולימפה של הטרף שניצוד בעבור הזחלים. הזחלים ניזונים על חרקים או עכבישים שניצודו ושותקו על ידי הנקבות.

Sphecidae
צִּרְחוֹלִיתִיִּים
Thread-waisted wasps

משפחה של דבוראי־עוקץ יחידאיות בה הנקבות חופרות את הקינים באדמה או משתמשות בבוץ לבנית קינים במקומות מוגבהים. הבוגרים ברובם ניזונים על צוף פרחים או על המולימפה של הטרף שניצוד בעבור הזחלים. הזחלים ניזונים על חרקים או עכבישים שניצודו ושותקו על ידי הנקבות.

Vespidae
צְּרְעִיִּים
Wasps

משפחה של צרעות חברתיות בה קיימת חלוקת עבודה בין המלכה והעמלות בקן הכוללת טיפול בצאצאים, איסוף מזון, בנית קן, אחזקתו והקמת דור חדש. הבוגרים ניזונים בעיקר על סוכרים והזחלים ניזונים בעיקר על מחלבון מן החי. בזמן מנוחה הכנפיים מקופלות לאורכן על הגב. מישראל מתוארים כ- 8 מינים. 3 מינים במשפחה זו נחשבים מזיקים תברואיים.

Vespidae
צְּרְעִיִּים
Wasps

משפחה של צרעות חברתיות בה קיימת חלוקת עבודה בין המלכה והעמלות בקן הכוללת טיפול בצאצאים, איסוף מזון, בנית קן, אחזקתו והקמת דור חדש. הבוגרים ניזונים בעיקר על סוכרים והזחלים ניזונים בעיקר על מחלבון מן החי. בזמן מנוחה הכנפיים מקופלות לאורכן על הגב. מישראל מתוארים כ- 8 מינים. 3 מינים במשפחה זו נחשבים מזיקים תברואיים.

חיפוש     

חיפוש לפי שם מדעי

חיפוש פופלרי

חרקים נפוצים