אסופת צילומי חרקים

חיפוש לפי שם מדעי

חלוקה לפי מזיקים

חלוקה לפי נושא

Vespidae

צְּרְעִיִּים (שם מדעי: Vespidae Latreille, 1802) היא משפחה של דבוראי־עוקץ חברתיות בה קימת שותפות בין מספר דורות. הנקבות בה מחלקות עבודה בין המלכה והעמלות (פועלות לא מתרבות). מלכה חדשה מיסדת קן חדש ומטילה ביצים מופרות מטפלת בזחלים אשר מהם יתפתח הדור הראשון של עמלות. המלכה, טילה ביצים ואחראית על הקמת הדור חדש. היא מפרישה פרומון המדכא את התפתחות השחלות בעמלות שאינן מטילות ביצים ואחראיות בקן הכוללת טיפול בצאצאים, איסוף מזון, בנית קן ואחזקתו. בסוף העונה השנתית המלכה מטילה ביצים לא מופרות מהם מתפתחים הזכרים ומביצים מופרות המלכות. ולפעמים בסוף העונה העמלות מטילות גם הן ביצים לא מופרות שמהן מתפתחים זכרים. לאחר ההזדווגות מתים הזכרים והמלכות חורפות עד לעונה הבאה. הבוגרים ניזונים בעיקר על סוכרים והזחלים ניזונים בעיקר על מחלבון מן החי. בזמן מנוחה הכנפיים מקופלות לאורכן על הגב. מישראל מתוארים כ- 8 מינים. 3 מינים במשפחה זו נחשבים מזיקים תברואיים.

רשימת מינים

Vespa orientalis

צִרְעָה מִזְרָחִית (דַּבּוּר)
Oriental hornet

Vespa orientalis

צִרְעָה מִזְרָחִית (דַּבּוּר)
Oriental hornet

הצרעה הגדולה בישראל. גודל גוף העמלות כ- 20 מ"מ. גוון הגוף חום אדמדם ולרוחב הבטן 2 פסים צהובים. הבוגרים ניזונים על מזונות העשירים בסוכרים. הזחלים ניזונים על חלבון מטרף שהעמלות מביאות לקן. בנית קינים בקרבת מגורים והסכנה מעקיצתה בנוסף להיותה טורפת של דבורת הדבש הביא להגדרתה כחרק מזיק.

מידע נוסף

צִרְעָה מִזְרָחִית (שם מדעי: Vespa orientalis Linnaeus, 1771) היא הצרעה הגדולה בישראל. גודל גוף העמלות כ- 20 מ"מ, הזכרים כ- 22 מ"מ, והמלכות בין 23 ל- 25 מ"מ. גוון הגוף חום אדמדם ולרוחב הבטן 2 פסים צהובים. המצח והפנים צהובים והמחושים חומים. נפוצה במזרח אפריקה, ברוב מרחב הים התיכו ומזרחה עד הודו. הבוגרים ניזונים על צוף פרחים ומוהל צמחים העשירים בסוכרים. הרימות ניזונות על חלבון מטרף שהעמלות מביאות לקן. המלכה והזכרים ניזונים מרוק המופרש על ידי הרימות (trophallaxis). תהליך בו הרימות הופכות בעזרת הרוק את המזון הטרף החלבוני שניתן להם על ידי העמלות למזון בעל מרכיב סוכרי הדרוש לפעילות המלכה והזכרים אבל גם בעבור העמלות.

פעילות והתנהגות

המלכות המופרות הן היחידות העברות את החורף בקבוצות והן מתחילות בפעילות בסביבות תחילת חודש מרס בחיפוש אחר אתר לבנית קן. הקן נבנה בתוך חללים באדמה כמחילות בעומק של עד 20 ס"מ או פתחים בבסיס עצים אבל ניתן גם למצוא קינים בחללים שונים בתוך מבנים. המלכה בונה את הגבעול הראשוני מתקרת החלל שמתחתיו חלה ובה תאים הפונים מטה. העמלות שהתפתחו בתאים ממשיכות בבניית הקן בו החלות המונחות זו מתחת לזו במאוזן ובכל חלה שכבה אחת של תאים משושים. החלות נבנות מחלקיקי אדמה וקליפות עץ לעוסים ביחד עם רוק ומים. בקינים מפותחים ייבנו בין 6 ל- 7 קומות של חלות בהם חיים מספר אלפים של בוגרים. הפרטים בקן מתקשרים האחד עם השני באמצעות קול, תנועה בריקוד, ובאמצעות פרומונים שונים. בחודש ספטמבר יתחילו העמלות לבנות תאים גדולים בהם יתפתחו מלכות (מביצים מופרות) או זכרים (מביצים לא מופרות) חדשים, ולאחר ההזדווגות ימותו הזכרים. צרעה זו נחשבת לחרק מזיק היות והיא טורפת עיקרית של דבורת הדבש ובגלל שקינים הממקמים בקרבת מגורי האדם או בתוכם מהווים סכנה לאדם מעקיצתה.

חיפוש     

חיפוש לפי שם מדעי

חיפוש פופלרי

חרקים נפוצים