אסופת צילומי חרקים

חיפוש לפי שם מדעי

חלוקה לפי מזיקים

חלוקה לפי נושא

Lepidoptera

פַרְפָרָאִים (שם מדעי: Lepidoptera Linnaeus, 1758) היא סדרה הכוללת את הפרפרים (Rhopalocera) והעשים (כל המשפחות שאינן נכללות בפרפרים). המינים בה בעלי מחזור חיים של גלגול מלא המתאפיין בבוגר בעל שתי זוגות כנפי תעופה המכוסות בקשקשים. הבוגרים בדרך כלל בעלי גפי-פה מוצצים שצורתם צינורית המקופלת כסליל. בחלק מהמינים גפי הפה מנוונות והבוגרים לא ניזונים. הקשקשים המכסים את הכנפיים והגוף שטוחים ורועפים ומעניקים את הצבעים המאפיינים את המינים. הזחלים אמיתיים ובנוסף לשלושת הרגלים האמתיות בחזה יש להם רגלים מדומות בפרקי הבטן. המידע על פרפרי היום ותמונות שלהם רב על פני המרשתת ובהם: "הפרפרים ועשים של אירופה וצפון אפריקה" ובישראל האתר "זיהיתי פרפר" מאפשר זיהוי קל ומעניק מידע רב על המינים השונים.

רשימת משפחות

Lycaenidae
כַּחְלִילִיִּים
Gossamer-winged butterflies

הפרפרים במשפחה זו בעלי גוף הקטן מ- 5 מ"מ ובממוצע כ- 3 מ"מ והם הקטנים מבין פרפרי היום. מרבית המינים בעלי דו-צורתיות זוויגית, הזכרים בדרך כלל בעלי גוונים כחולים, נחושתיים, כתומים העזים מאילו של הנקבות או שהן בעלות גוונים חומים.

Lycaenidae
כַּחְלִילִיִּים
Gossamer-winged butterflies

הפרפרים במשפחה זו בעלי גוף הקטן מ- 5 מ"מ ובממוצע כ- 3 מ"מ והם הקטנים מבין פרפרי היום. מרבית המינים בעלי דו-צורתיות זוויגית, הזכרים בדרך כלל בעלי גוונים כחולים, נחושתיים, כתומים העזים מאילו של הנקבות או שהן בעלות גוונים חומים.

Pyralidae
עַשְׁנוּרִיִּים
Pyralid, Snout, or Grass moths

העשים במשפחה זו בעלי גודל גוף בינוני או קטן. הכנפיים הקדמיות משולשות וצרות והאחוריות משולשות ורחבות. המחושים חוטיים בדרך כלל. המינים אפורים, חומים, לבנבנים ואינם בולטים בצורתם. הזחל קרח. מינים רבים במשפחה מהווים מזיקים למוצרי מזון באחסון ובחקלאות.

Pyralidae
עַשְׁנוּרִיִּים
Pyralid, Snout, or Grass moths

העשים במשפחה זו בעלי גודל גוף בינוני או קטן. הכנפיים הקדמיות משולשות וצרות והאחוריות משולשות ורחבות. המחושים חוטיים בדרך כלל. המינים אפורים, חומים, לבנבנים ואינם בולטים בצורתם. הזחל קרח. מינים רבים במשפחה מהווים מזיקים למוצרי מזון באחסון ובחקלאות.

Zygaenidae
סַסְמַבְרִיקִיִּים
Smoky moths, Burnet or Forester moths

העשים במשפחה זו בעלי גוונים מתכתיים עזים ובעיקר של הגוונים האדומים והצהובים המשמשים סימן אזהרה לטורפים שהם רעילים או דוחים בטעמם. המינים קטנים עד בינונים ובעלי מוטת כנפיים המגיעה עד 40 מ"מ. זוג הכנפיים הקדמיות צר וארוך והן גדולות בהרבה מזוג הכנפיים האחוריות. במנוחה הכנפיים רועפות על הגב.

Zygaenidae
סַסְמַבְרִיקִיִּים
Smoky moths, Burnet or Forester moths

העשים במשפחה זו בעלי גוונים מתכתיים עזים ובעיקר של הגוונים האדומים והצהובים המשמשים סימן אזהרה לטורפים שהם רעילים או דוחים בטעמם. המינים קטנים עד בינונים ובעלי מוטת כנפיים המגיעה עד 40 מ"מ. זוג הכנפיים הקדמיות צר וארוך והן גדולות בהרבה מזוג הכנפיים האחוריות. במנוחה הכנפיים רועפות על הגב.

חיפוש     

חיפוש לפי שם מדעי

חיפוש פופלרי

חרקים נפוצים