אסופת צילומי חרקים

חיפוש לפי שם מדעי

חלוקה לפי מזיקים

חלוקה לפי נושא

Diptera

זְבוּבָאִים (שם מדעי: Diptera Linnaeus, 1758) היא סדרה עשירה ומגוונת בעלת תפוצה כלל עולמית הכוללת את היתושים והזבובים. המינים בה בעלי מחזור חיים של גלגול מלא. הסדרה מתאפיינת בבוגר בעל זוג כנפיים אחד, ועל פרק החזה האחורי זוג בוכניות שהן איברי שיווי משקל. גפי הפה דוקרות או מלקקות ומוצצות את המזון. בישראל תוארו כ- 85 משפחות.

רשימת משפחות

Bombyliidae
בּוֹמְבִּילִיִּים
Humbleflies, Bee flies

משפחה המתאפיינת בכיסוי גוף צפוף של שערות המזכיר בצורתו ביחד עם אופן ההתנהגות את הדבורים. בחלק מהמינים שערות הגוף רחבות ושטוחות ויוצרות כיסוי דמוי קשקשים של דגם צבעוני. הזבובים מעופפים טובים ובמינים רבים הם מרחפים במקום אחד. הבוגרים ברובם ניזונים על פרחים והזחלים הם טפילים חיצוניים או פנימיים של חרקים (פרזיטואידים).

Bombyliidae
בּוֹמְבִּילִיִּים
Humbleflies, Bee flies

משפחה המתאפיינת בכיסוי גוף צפוף של שערות המזכיר בצורתו ביחד עם אופן ההתנהגות את הדבורים. בחלק מהמינים שערות הגוף רחבות ושטוחות ויוצרות כיסוי דמוי קשקשים של דגם צבעוני. הזבובים מעופפים טובים ובמינים רבים הם מרחפים במקום אחד. הבוגרים ברובם ניזונים על פרחים והזחלים הם טפילים חיצוניים או פנימיים של חרקים (פרזיטואידים).

Platystomatidae
זַרְבּוּבִיִּים
Signal flies

משפחה המתאפיינת בשונות רבה במופע ואורך גוף הבוגרים. הכנפיים בעלות דגמים כתמים שונים. גווני הגוף משתנים משחור, אפור ועד צהוב לפעמים עם גוון מתכתי. הבוגרים ניזונים על צוף פרחים, פירות נרקבים, נבלות והפרשות של בעלי חיים. הרימות ניזונות על צמחים ירוקים או נרקבים, הפרשות בעלי חיים, נבלות ועל בית השורשים ופקעיות החנקן של מספר גידולים חקלאיים חשובים ולכן מספר מינים נחשבים למזיקים חקלאיים.

Platystomatidae
זַרְבּוּבִיִּים
Signal flies

משפחה המתאפיינת בשונות רבה במופע ואורך גוף הבוגרים. הכנפיים בעלות דגמים כתמים שונים. גווני הגוף משתנים משחור, אפור ועד צהוב לפעמים עם גוון מתכתי. הבוגרים ניזונים על צוף פרחים, פירות נרקבים, נבלות והפרשות של בעלי חיים. הרימות ניזונות על צמחים ירוקים או נרקבים, הפרשות בעלי חיים, נבלות ועל בית השורשים ופקעיות החנקן של מספר גידולים חקלאיים חשובים ולכן מספר מינים נחשבים למזיקים חקלאיים.

Syrphidae
רַחֲפָנִיִּים
Hoverflies, Flower flies

משפחה שמה נגזר מאופן מעוף הבוגרים אשר מרחפים באוויר במקום אחד על ידי רפרוף כנפיים מהיר. כנף מתייחדת בעורק (Spurious vein) שלא נימצא במשפחות אחרות (תמונה). מינים רבים בה פתחו חקיינות לחרקים בעלי עוקץ ארסי כמו צרעות ודבורים. הבוגרים ניזונים על צוף ואבקנים ונחשבים מאביקים חשובים.

Syrphidae
רַחֲפָנִיִּים
Hoverflies, Flower flies

משפחה שמה נגזר מאופן מעוף הבוגרים אשר מרחפים באוויר במקום אחד על ידי רפרוף כנפיים מהיר. כנף מתייחדת בעורק (Spurious vein) שלא נימצא במשפחות אחרות (תמונה). מינים רבים בה פתחו חקיינות לחרקים בעלי עוקץ ארסי כמו צרעות ודבורים. הבוגרים ניזונים על צוף ואבקנים ונחשבים מאביקים חשובים.

חיפוש     

חיפוש לפי שם מדעי

חיפוש פופלרי

חרקים נפוצים