אסופת צילומי חרקים

חיפוש לפי שם מדעי

חלוקה לפי מזיקים

חלוקה לפי נושא

Neuroptera

אֲרִינִמְלָאִים (שם מדעי: Neuroptera Linnaeus, 1758) סדרה המתאפיינת בבוגרים בעלי גוף דק ומאורך ושני זוגות כנפיים שקופות ומרושתות בעורקים רבים. עיניהם גדולות ובולטות מצדי הראש והמחוש ארוך. גפי הפה נושכות, לועסות. המינים בה בעלי מחזור חיים של גלגול מלא. סידרה זו היא הקדומה ביותר מבין הסדרות  ובהם מתקיים מחזור חיים של גלגול מלא. הזחלים מאוד מגוונים בצורה ובאורח החיים ורוב המינים הם טורפים הניזונים מפרוקי רגליים רכי גוף אך יש מינים המתמחים בציד של נמלים או עכבישים קטנים. במשפחות אֲרִינְמׇלִיִּים ואֲרִימְחוֹשִׁיִּים לדוגמה הזחלים צדים ממארב נייח ובמשפחות עֵינְפָּזִיִּים, וכְּנַפְקִמְחִיִּים הזחלים ציידים תוך כדי תנועה בעיקר על גבי צמחים. זחלי ארינמלאים מתייחדים בכך שגפי פה המותאמות רק לצריכת נוזלים. ההזנה נעשית דרך הלסתות העליונה והתחתונה שהתאחו ליצירת  צינור מציצה המסתיים בנקב זעיר דרכו מופרשים ארס או/ו אנזימי עיכול ולאחר מכן נשאבים רקמות הטרף המעוכלות חלקית לתוך מערכת העיכול של הזחל. הבוגרים בעלי גפי פה לועסות ובדרך כלל הם טורפים פרט למשפחות בהם המינים קטנים וניזונים מצוף וטל-דבש. בישראל תוארו כ- 130 מינים המתחלקים ל- 9 משפחות. רוב הידע שברשותנו על המינים החיים בישראל הוא תודות לעבודתו החשובה של ד"ר דני סימון מאונ' ת"א. מידע רב ניתן לקרוא גם בפרסום של עמיר וינשטיין באתרו "חרקים – עולם קטן בגדול".

 

רשימת משפחות

Chrysopidae
עֵינְפָּזִיִּים
Green lacewings

משפחה המתאפיינת בבוגרים בעלי גוף וכנפיים ללא שערות בגוונים של ירוק או חום. המחושים חוטיים וארוכים. העיניים מבריקות מוזהבות. קיימת אחידות בצורת הגוף בין המינים ולפעמים לא ניתן להפריד בין המינים. אורך גוף הבוגרים נע בין 6 ל- 30 מ"מ. בישראל תוארו כ- 20 מינים ורובם נחשבים כחרקים המועילים לחקלאות.

Chrysopidae
עֵינְפָּזִיִּים
Green lacewings

משפחה המתאפיינת בבוגרים בעלי גוף וכנפיים ללא שערות בגוונים של ירוק או חום. המחושים חוטיים וארוכים. העיניים מבריקות מוזהבות. קיימת אחידות בצורת הגוף בין המינים ולפעמים לא ניתן להפריד בין המינים. אורך גוף הבוגרים נע בין 6 ל- 30 מ"מ. בישראל תוארו כ- 20 מינים ורובם נחשבים כחרקים המועילים לחקלאות.

חיפוש     

חיפוש לפי שם מדעי

חיפוש פופלרי

חרקים נפוצים